top of page
Signing a Contract

Perunkirjoitus

photo-1450101499163-c8848c66ca85.jpg

Perunkirjoitus on asiakirja, joka on tehtävä jokaisen Suomessa vakituisesti asuneen henkilön kohdalla, riippumatta kansallisuudesta. 

 

Perunkirjoitus on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta. Tämä aikaraja on tärkeä huomioida.

 

Perunkirjoituksessa laaditaan perukirja, johon kerätään tiedot vainajan varoista ja veloista sekä perillisistä. 

 

Perunkirjoitus velvollisuus on, vaikka vainajalla ei olisi lainkaan varoja tai velkoja, perunkirja on silti tehtävä. 

 

Autamme perunkirjoitukseen liittyen sähköpostilla
mirkka.kurki@kainulaisenhautauspalvelu.fi tai puhelimitse
013 122 506.

Kainulaisen hautauspalvelun kautta saat myös apua kuolemaan liittyvissä lakiasioissa. Hautaustoimistomme asiakkailla on maksuton lakineuvonta Asianajotoimisto Teräskulmassa 010 419 4336.

 

Yhteistyökumppanimme Asianajotoimisto Teräskulma Oy  hoitaa kuolemaan liittyviä lakiasioita koko Suomen alueella. Asianajotoimisto Teräskulma Oy:n lakimiehet toimivat myös kuolinpesissä pesänselvittäjänä ja pesänjakajana sekä käräjäoikeuden määräämänä toimitsijana tilanteissa, joissa vainajalta ei ole jäänyt lähiomaisia tai omaiset eivät esimerkiksi pitkästä välimatkasta johtuen itse pysty huolehtimaan kuolinpesän asioista ja omaisuudesta.

bottom of page